Laserskärning


Vårt företag erbjuder:
  • laserskärning av komplicerade former
  • mycket exakt och tunn skärlinje med stabil toleransnivå på upp till 0,02 mm
  • högsta kantkvalitet utan tilläggsbearbetning
  • mycket snabb bearbetning, vilket leder till ökad produktionstakt
  • 100% repetitivitet i skärelement
  • möjlighet att skära ut öppningar med mindre diameter än plåtens tjocklek
  • möjlighet till ytgravering


Våra produkter skärs ut med TRUMPF-laser med en effekt på 3,2kW.

Denna maskin möjliggör en mycket snabb och precis elementutskärning från plåtark med max mått 3000 mm x 1500 mm.

Vad är laserskärning?

Grunden i laserskärning är skärelement, vilket i detta fall utgörs av het laserstråle och teknisk gas med hög renhetsgrad.

Laserskärning är en bearbetningsmetod som får allt större tillämpning inom industrin. Denna metod är en av det mest precisa teknologier inom materialbearbetning. Metoden kännetecknas av hög precisionsgrad och repetitivitet i tillverkade element och möjliggör tillverkning av mycket komplicerade element med oregelbundna former på mycket kort tid.

Främsta fördelen med laserskärning är en slutprodukt som är klar för vidare bearbetning utan behov för tillämpning av andra teknologiska processer i tillägg.

Mekanisk verkstad Stockholm

Legotillverkning Vattenskärning Laserskärning CNC-fräsning Skärande bearbetning